tin-tuc-reddragon
Để “tàu 67” vươn khơi, bám biển

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (viết tắt là NĐ 67), đã góp phần tích cực phát triển nghề thủy sản, bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển, đáp ứng nguyện vọng bám biển sản […]