Đoàn lãnh đạo cấp cao đến tham quan công trường công ty

Đoàn lãnh đạo cấp cao đại diện các Sở; ngành; Nông nghiệp& phát triển NT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên& Môi trường; Công thương; Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND TP, tỉnh, huyện. Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp; Đài truyền hình, đài phát thanh và các báo, đài…đến […]