xay-dung-bien
Xây Dựng Biển – Phát Triển Kinh Tế Biển

Khai thác tiềm năng biển, đảo và xây dựng biển đảo luôn là vấn đề quan trọng mang tính chiến lược trên thế giới. Trong điều kiện các nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn kiệt, các nước ngày càng quan tâm tới biển. Việc phát triển kinh tế xây dựng biển trở […]